Organisatie Advies

Bedrijfskundig management vanuit morele waarden

De non-profit sector is in een constante deining op zoek naar stabiliteit. Kostenbeheersing en het borgen van kwaliteit vraagt om een kritische kijk op de financieringsstructuur en de toepassing hiervan in de veranderende organisatie systemen. Er is structureel sprake van een zoektocht naar balans. Balans in de organisatie, tussen verschillende disciplines en in de relatie met de afnemer van zorg. De transitie in de non-profit sector heeft op veel terreinen impact en vraagt een andere kijk op organiseren

Erik Schensema

Erik Schensema

“De klant staat niet meer centraal, maar is diegene die bepaalt hoe de dienstverlening vorm krijgt.”

Dat zijn andere uitgangspunten die op een frisse manier uitgewerkt moeten worden om duurzaam, toekomstbestendig en klantgerichte dienstverlening te blijven garanderen. De ‘nieuwe’ organisatie zal onderscheidend in de markt komen te staan. SCHENS is op de hoogte van de relevante ontwikkelingen en weet organisaties te prikkelen om hierop te anticiperen.

Neem contact met mij op voor een prikkelende ontmoeting en deskundig advies!

Erik Schensema

Schens

Organisatie Advies

Erik Schensema

“Eerst spiegelen en daarna de juiste weg inslaan!”