Interim Management

Ruim 30 jaar ben ik inmiddels werkzaam in het domein van de non-profit sector

Op tactisch en strategisch niveau sturing geven aan beleidsmatige kaders die nodig zijn om een organisatie in evenwicht te brengen. De productiviteit en daarbij behorende kwalitatieve prestatie-indicatoren vormen doelstellingen die steeds belangrijker worden in de non-profit sector. Het sturen op “het creëren van waarde”, in een organisatie, zijn uitdagingen die mij maar vooral anderen inspireren.

Mijn kracht? Ik heb oprecht aandacht voor mensen, Ik bruis van energie en heb de drive om organisaties verder te helpen en te zorgen voor continuïteit. Ik ga voor kwaliteit en inhoud vanuit een no-nonsens aanpak.

Kortom ik ga voor het beste resultaat!

Erik Schensema

Erik Schensema

“Transitiemanagement of go en concern?”

Bestaat er behoefte aan kortdurende interventies of aanvulling op het tactisch strategisch managementniveau?
Start er een nieuw, complex project waarvoor specifieke kennis of management gewenst is?
Is de organisatie toe aan een transformatie?
Tijdelijke waarneming indien er vacatures zijn ontstaan of er zwangerschap vervanging moet worden geregeld?

Ik kan op veel terreinen en op verschillende posities inspringen en concreet resultaten neerzetten.

Het werkgebied ligt vooral tussen 50° 45′ en 53° 33′ Noorderbreedte, heel Nederland.
Maar ik beweeg mij ook op internationaal grond gebied.

Erik Schensema

Schens

Interim Management

Erik Schensema

“Als je je ogen niet op de weg houdt, zou je zomaar uit de bocht kunnen vliegen.”